Specialisaties

Peri/postnataal +baby’s + peuters kleuters + kinderen + jongeren + gezinstherapie

PERI- EN POSTNATALE HULP

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met veel positieve gevoelens maar ook met twijfels, onzekerheden, angsten en een toenemende psychische kwetsbaarheid. Sommige jonge gezinnen ervaren deze periode als een roze wolk met broze stukjes in. Het wordt vaak omschreven als een periode van transitie met daarin een periode van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen hebben het op dat moment werkelijk psychologisch moeilijk. Bijgevolg groeit de aandacht en vraag naar perinatale mentale gezondheid.

Het hoger doel is om aan preventie, detectie en begeleiding te doen tijdens het peripartum. Om onder meer op deze manier zorg te dragen voor aanstaande ouders en hun baby’tje in en uit de buik. Thema’s in de begeleidingen zijn vaak: transitie tot het moeder/vaderschap (matrescence), oude wonden helen [ nog vooraleer] men ouder wordt, meer rust en ontspanning vinden, infant mental health, hechting, beleving van de partner, fertiliteitstraject, verwerking miskraam (rouw), angsten, seksualiteit, geweld, trauma,..

Ben je op zoek naar meer rust en verbinding met jezelf, je partner en/of je baby? Maak je je zorgen? Wees welkom.

Aanmelden kan via het aanmelldingsformulier.

INFANT MENTAL HEALTH

Infant Mental Health (IMH) of de mentale gezondheidszorg voor kinderen en hun ouders tussen de 0-5 jaar wint in Vlaanderen terrein en dat is zeer goed nieuws. Hoe vroeger we hulp kunnen bieden, hoe sneller er herstel opgemerkt wordt en hoe effectiever problemen voor de toekomst voorkomen kunnen worden.

Waarvoor kan je terecht? Huilbaby’s, [geboorte]trauma’s, slaapmoeilijkheden, voedingsmoeilijkheden, driftbuien, somberheid, onrust, regulatie[moeilijkheden],..Kortom ben je bezorgd om je jonge kind/jezelf? Wees welkom.

Aanmelden kan via het aanmelldingsformulier.

KINDEREN

De lagere schoolperiode brengt heel wat met zich mee. Maak je je zorgen om het welbevinden van je kind thuis en/of op school? Loopt het sociaal wat moeilijker op school? Ervaart je kind moeilijkheden om tot leren te komen? Zou je willen dat hij of zij wat meer weerbaar was? Heeft je kind het moeilijk om zijn emoties te reguleren?

Ook kan je terecht voor een ondersteuning in de omgang met neurodiviersiteit [AD(H)D en autisme]. Dit steeds vanuit een kracht- en groeigerichte visie.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

JONGEREN

Aan de jongere zelf:

Ben je bezorgd om jezelf? Loop je vast? Weet je het even niet? Voel je jezelf niet goed in je vel? Ben je met momenten heel onzeker of faalangstig? Weet je niet zo goed wat er aan de hand is? Bespreek het met iemand die je vertrouwt en meld je gerust aan via het aanmeldformulier.

Aan de ouder:

Ben je bezorgd om je tiener? Sluit je kind zich naar jouw gevoel te veel op op zijn kamer? Voel je dat de verbinding wat zoek is? Gedraagt je kind zich anders? Is hij of zij somberder? Merk je verontrustend gedrag op?

Ook kan je terecht voor een ondersteuning in de omgang met neurodiviersiteit [AD(H)D en autisme]. Dit steeds vanuit een kracht- en groeigerichte visie.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

OUDERBEGELEIDING

Ben je als ouder(s) even het Noorden kwijt? Maak je je zorgen om je kind of de relatie met je kind? Weet je niet goed waar te beginnen met de opvoeding? Ben je bezorgd om een gebeurtenis die je kind heeft meegemaakt? Heb je vragen rond de opvoeding? Meld je gerust aan voor een verkennend gesprek.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier

HULP VOOR HET HELE GEZIN

Ben je bezorgd om iemand in het gezin en/of jezelf? Wil je meer rust in het gezin? Zoek je hulp voor het volledige gezin?

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Samen op pad

Het intakegesprek is een verkennend gesprek waarin ik jou/jullie graag leer kennen. Het doel is om samen te bekijken welke bezorgdheden er zijn maar evenzeer de krachten in kaart te brengen. Samen bekijken we hoe we het vervolgtraject gaan aangaan.

In een tweede fase beslis ik graag samen met jou/jullie aan welke hulpvragen we kunnen werken. Belangrijk hierbij is dat dit op jouw tempo is. Psychotherapie is een proces waarbij er voldoende tijd genomen moet worden om tot herstel te komen. Herstellen betekent binnen psychotherapie verder kunnen met of zonder de zorgen die er zijn. Herstel is niet linieair. Het gaat over opnieuw een aangenaam, betekenisvol leven kunnen leiden zonder dat psychische zorgen of moeilijkheden dat in de weg staan.

We proberen, tijdens het theapeutisch proces, voldoende feedback en evaluatiemomenten in te plannen. Dit om het therapeutisch proces te moniteren maar ook te kijken naar hoe het voor jou is om in psychotherapie te zijn. Ook evalueren we regelmatig de therapeut-cliëntrelatie zodat het pad verder gezet kan worden in veiligheid, warmte en vertrouwen.

Binnen psychotherapie wordt er vastgehouden zolang het nodig is, en losgelaten zodra het kan. Dit gebeurt steeds in onderling overleg.

Tarieven en FAQ

Gesprekken binnen de geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg kosten 11 euro [of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming].

Een therapeutisch traject buiten de conventie kost 81 euro/gesprek. Voor gesprekken buiten de geconventioneerde zorg komt je mutualiteit gedeeltelijk tussen. [bv. CM betaalt 30 euro terug/sessie voor 24 sessies per leven. Dit komt neer op een kostprijs van 51 euro/sessie] Meer info kan je hierover navragen bij jouw mutualiteit: https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Wanneer je geniet van geconventioneerde zorg, kan je geen beroep meer doen op de terugbetaling vanuit je mutaliteit.

Het project geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg is voor kinderen, jongeren en gezinnen met milde tot matige psychische klachten.

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat je niet in aanmerking komt voor geconventioneerde psychologische zorg, [er sprake is van (zeer) ernstig psychisch lijden] bekijken we wat je nodig hebt. Ook mutualiteiten of [soms ook] andere instanties betalen deze consultaties gedeeltelijk terug.

Mocht je niet in aanmerking komen voor geconventioneerde eerstelijnspsychologische zorg, dan betaalt je mutualiteit een deel van het honorarium terug. Een overzicht kan je hier raadplegen:https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Vraag het zeker ook nog eens na bij de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Gesprekken duren standaard 45-50 min. Gezinsgesprekken met meerdere kinderen duren meestal 90 min. Afhankelijk van de vraag en situatie worden standaard gesprekken soms verlengd, dit wordt steeds onderling overlegd.

Gesprekken vinden uitsluitend doorheen de dag plaats. Dit omdat er opgemerkt wordt dat na de schooluren de mentale ruimte van kinderen en jongeren vaak opgebruikt is. Tevens vind ik het belangrijk om zelf een goede work-life-family balance te hebben om mijn job naar behoren uit te oefenen.

Gelieve minstens 48u op voorhand te annuleren, anders wordt de sessie volledig aangerekend adhv een factuur. [uitgezonderd van ziekte en overmacht]

Waarom? Omdat de tijd in mijn agenda kostbaar is: voor andere ouders, kinderen en jongeren die hulp wensen, maar ook voor mezelf.

Een afspraak maken, kan via het online aanmeldformulier. Ik bekijk steeds aanmelding per aanmelding de wachttijd en alsook de on- of mogelijkheid om op te starten. Mocht ik niet kunnen opstarten doe ik mijn best om een alternatief aan te bieden.